Żukowo, dn. 11.11.2015

 

W związku z postępowaniem ofertowym z dnia 20.10.2015 r. realizowanym przez Przedsiębiorstwo Produkcyjne Katarzyna Tomasz Rembowscy, 64-606 Popówko, Żukowo 12 informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na:

Przygotowanie biznes planu na potrzeby wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

wybrana została oferta BT System Sp. z o.o., ul. Polna 13a, 60-535 Poznań, która zaoferowała:

  1. Cena netto 50.000,00 zł

 

 

 

Właściciel Tomasz Rembowski