Przedsiębiorstwo Produkcyjne Katarzyna Tomasz Rembowscy realizuje projekt inwestycyjny pn. „Produkcja soków o polepszonych walorach jakościowych (w tym odżywczych) i polepszenie bezpieczeństwa fitosanitarnego produkcji” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:
Prasę taśmową, na którą składają się:

  1. Stacja mycia, sortowania i mielenia,
  2. Instalacja tłoczenia z czyszczeniem taśmy i usuwaniem odpadów,
  3. Filtracja soku,
  4. Elektryczna szafa sterownicza,
  5. Montaż i uruchomienie,

Termin składania ofert upływa w dniu 15/06/2018

Szczegóły postępowania zawarte są w zapytaniu ofertowym umieszczonym pod linkiem.