Żukowo, dn. 11.04.2017

 

W związku z postępowaniem ofertowym z dnia 10.03.2017 r. realizowanym przez Przedsiębiorstwo Produkcyjne Katarzyna Tomasz Rembowscy, 64-606 Popówko, Żukowo 12 informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na:

Półautomatyczny depaletyzator rzędowy,

na potrzeby wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

 

wybrana została oferta Autojet  ul. Lęborska 26A, 26-431 Poznań, która zaoferowała:

  1. Cena netto 29.000,00 zł
  2. Okres gwarancji 12 miesięcy
  3. Czas realizacji – 6 tygodni

 

Pełnomocnik Właściciela

Ryszard Kramarz