Żukowo, dn. 03.04.2017

 

W związku z postępowaniem ofertowym z dnia 02.03.2017 r. realizowanym przez Przedsiębiorstwo Produkcyjne Katarzyna Tomasz Rembowscy, 64-606 Popówko, Żukowo 12 informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na:

Młynek koloidalny o minimalnej wydajności 1.500 litrów soku na godzinę, posiadający możliwość pracy w układzie zamkniętym o ciśnieniu do 3 barów oraz możliwość pracy w układzie otwartym z zalewem do leja podającego,

na potrzeby wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

 

wybrana została oferta „MŁYNKOL”  KRZYSZTOF CALAK, 05-420 JÓZEFÓW, UL. JAGODOWA 14, która zaoferowała:

  1. Cena netto 29.200,00 zł
  2. Okres gwarancji 12 miesięcy
  3. Czas realizacji – 30.08.2017

 

 

 

Pełnomocnik Właściciela

Ryszard Kramarz