Żukowo, dn. 20.03.2017

 

W związku z postępowaniem ofertowym z dnia 19.02.2017 r. realizowanym przez Przedsiębiorstwo Produkcyjne Katarzyna Tomasz Rembowscy, 64-606 Popówko, Żukowo 12 informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na:

Nalewarkę do kartonów Bag-in-Box,

na potrzeby wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

 

wybrana została oferta Branfood Pack ul. 1 Maja 58s, 82-300 Elbląg, która zaoferowała:

  1. Cena netto 114.950,00 zł
  2. Okres gwarancji 12 miesięcy
  3. Termin realizacji 7 dni od dnia zapłaty

 

Pełnomocnik Właściciela

Ryszard Kramarz