Żukowo, dn. 16.08.2015

 

 

W związku z postępowaniem ofertowym z dnia 15.07.2015 r. realizowanym przez Przedsiębiorstwo Produkcyjne Katarzyna Tomasz Rembowscy, 64-606 Popówko, Żukowo 12 informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na:

Pasteryzator o minimalnej wydajności 3.000 litrów soku na godzinę zawierający:

  1. Wymiennik cieplny na parę przemysłową, przy czym wymiennik może działać za pośrednictwem medium pośredniego w postaci wody.
  2. Pompę ślimakową / śrubową
  3. Układ filtracyjny

na potrzeby wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

wybrana została oferta Mysak Group Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Strzeszynska 125, 60-479 Poznań, która zaoferowała:

  1. Cena netto 189.000,00 zł
  2. Okres gwarancji 12 miesięcy
  3. Czas realizacji – 14 tygodni

 

Pełnomocnik Właściciela

Ryszard Kramarz