ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
8 czerwca 2018

Zapytanie ofertowe – prasa taśmowa-wyniki postępowania

Żukowo, dn. 16.06.2018

W związku z postępowaniem ofertowym z dnia 08.06.2018 r. realizowanym przez Przedsiębiorstwo Produkcyjne Katarzyna Tomasz Rembowscy, 64-606 Popówko, Żukowo 12 informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na:
Prasę taśmową na potrzeby wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

wybrana została oferta:

Destiller Anna Fabijaniak
ul. Grunwaldzka 37
37-560 Pruchnik
data wpływu oferty: 14.06.2018

Wykaz ofert, które wpłynęły do Beneficjenta:
1. Destiller Anna Fabijaniak
ul. Grunwaldzka 37
37-560 Pruchnik
data wpływu: 14.06.2018

  1. cena oferty: wartość netto 1.100.000 ,00 PLN; wartość brutto 1.353.000,00 PLN
  2. okres gwarancji: 12 miesięcy
  3. wydajność w t/h: 7 t/h

Oferta została złożona w wymaganym terminie oraz w języku polskim.
Firma, która złożyła ofertę jest gotowa wypełnić warunki postępowania ofertowego.
Oferent spełnił warunki udziału w postępowaniu, została złożona oferta na pełen zakres prac.
Oferta zawiera: dane identyfikacyjne oferenta, opis nawiązujący do parametrów, wartość oferty netto, termin realizacji zamówienia, termin ważności oferty, datę sporządzenia, podano nazwisko osoby sporządzającej ofertę.

Publikacja ogłoszenia: 16.06.2018 r.