Żukowo, dn. 02.01.2017

 

W związku z postępowaniem ofertowym z dnia 07.12.2016 r. realizowanym przez Przedsiębiorstwo Produkcyjne Katarzyna Tomasz Rembowscy, 64-606 Popówko, Żukowo 12 informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na:

Zakręcarkę twist-off

na potrzeby wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

 

wybrana została oferta ERTmasz Ryszard Tokarski, Kołacz 54, 78-320 Połczyn-Zdrój, która zaoferowała:

  1. Cena netto 117.500,00 zł
  2. Okres gwarancji 12 miesięcy
  3. Termin realizacji: 6 tygodni

 

Pełnomocnik Właściciela

Ryszard Kramarz